Blog Post

Din roll som VD i bytet av kärnbankslösning

Att byta kärnbank är det kanske viktigaste beslutet du kommer att ta under din tid som VD. Här gäller det att inta rätt position och se till att ni har de resurser som krävs genom hela resan, samtidigt som du inte ska bli allt för detaljfokuserad. Här berättar vi vilka delar du behöver prioritera under bytet av kärnbankslösning – och avslöjar vilken din viktigaste roll faktiskt är.

Share

din-roll-som-VD

Prioritera rätt – redan från början

Att byta kärnbank handlar om att bygga in en ny ryggrad i verksamheten – vilket ofta kan kännas som ett oövervinnerligt uppdrag och inte minst en utmanande process för hela företaget. Din uppgift som VD är att sätta strategiska mål och säkerställa att ni har rätt prioriteringar och rätt resurser för att kunna skapa de rätta förutsättningarna för banken. Både för de som aktivt ska jobba i projektet – men även för de som hanterar den dagliga verksamheten under implementationens gång. 

Att byta banklösning är ingenting man gör lättvindigt, och genom att ta dessa frågor på allvar redan från början etablerar du som VD en viktigt förhållningssätt i organisationen som kommer att genomsyra projektet. För att uppnå detta behöver du:

1. Ta ett steg i taget

Betrakta inte bytet av kärnbankslösning som en samlad implementation av ett nytt system – då blir det lätt mer övermäktigt än nödvändigt. Se istället till att ta en sak i taget, och jobba bit för bit. Dela upp projektet i mindre leveranser, och fokusera på de saker som skapar störst värde för er just nu. Med en tydlig plan för hur ni portionerar arbetet – och den viktiga inställningen att ni faktiskt kommer att arbeta med det här ett tag – blir uppgiften mycket lättare att hantera. Både för dig som VD och för hela verksamheten.

2. Sätta undan resurser

Det räcker inte bara med att dela upp projektet i hanterbara leveranser och implementationer för att lyckas – utan du behöver också ha rätt resurser på plats. Både konkreta kompetenser, erfarenheter och externt stöd som tid och pengar. Din uppgift blir därför att se till att alla som behöver har utrymme att hantera projektet, att det avsätts tid för dessa personer, och att det finns en plan för hur befintliga roller ska täckas upp eller ersättas.

3. Ge mandat och skapa förutsättningar

Som VD kan du omöjligt hantera alla delar i bytet av kärnbank på egen hand. Se därför till att ge rätt mandat och skapa empowerment hos de personer som faktiskt kan hjälpa er att ro projektet i hamn, bit för bit. Överväg exempelvis att utbilda interna experter på själva systemlösningen. Organisationen kan behöva mycket stöd kring systemet för att ni ska kunna komma igång med att utveckla era processer, utifrån de möjligheter som banklösningen ger. Nya system ger möjlighet till bättre processer och säkerställer att tid finns för att kartlägga och optimera dessa redan från start.

4. Utse en change manager

Tillsätt gärna en förändringsledare, en change manager, som kan säkerställa att ni får inspiration och hittar möjligheter att utveckla era arbetsprocesser utifrån det nya systemet. Denna person bör vara en beslutsfattare och ha klara mandat så att hen kan bana väg för projektet och stötta organisationen både före, under och efter implementationen. Med en skicklig intern projektledning som håller samman arbetets gång kan du också sova tryggt om natten.

Guide  Så lyckas du med implementeringen av en ny kärnbankslösning Ladda ner guide

Visualisera visionen – och värdet längs vägen

En helt nödvändig roll för dig som VD att ta inför bytet av en kärnbankslösning är visionärens. Måla upp en vision för hela verksamheten för att skapa den rätta inställningen och en tydlig riktning för organisationen. Varför är detta viktigt för er precis just nu? Vad är det ni ska förflytta er till? Visualisera vart ni ska – och våga jobba på ett sätt som kanske inte speglar ett traditionellt projekt!

Genom att våga utmana sig själv, tänka nytt och arbeta i agila modeller där ni gör saker i olika delar är det enklare att komma ut till marknaden snabbt – och därmed enklare för hela organisationen att se hur investeringen av den nya banklösningen lönar sig. Det kan handla om allt från att utveckla en ny lånetyp som lever parallellt med den befintliga ett tag, till att bli den främsta digitala banken i Sverige. Sträva efter att skapa mycket värde längs vägen! 

Var transparent och visa engagemang

Till sist: var också öppen och tydlig med ditt engagemang och ditt stöd, och transparent i hur projektet löper på. Genom att visa och berätta för organisationen vad som faktiskt händer, istället för att jobba i det dolda, har ni en betydligt större chans att få med er organisationen hela vägen. Kommunikation och öppenhet är bland det viktigaste för att bibehålla god energi, framför allt under ett långt projekt som kräver mycket av verksamheten. Det kan tyckas banalt – men din allra viktigaste funktion är att kontinuerligt finnas tillgänglig, stå vid verksamhetens sida genom vått och torrt, och komma med glada hejarop. 

Vill du bli ännu mer redo inför bytet av kärnbankslösning? Då är det viktigt att få koll på exakt vilka delar som är viktiga för att implementationen ska bli framgångsrik – det är trots allt det som skapar förutsättningarna för er nya bankplattform. Ladda ner vår guide Så lyckas du med implementationen av ny kärnbankslösning och lär dig mer.