Article

Kompetenserna som krävs vid implementering av nytt banksystem

Ett kärnbanksbyte är inte bara ett IT-projekt, utan även ett förändringsarbete. Det gör att människor, arbetssätt och samverkan i högsta grad påverkar hur framgångsrikt projektet blir. För att nå dit ni vill behöver du se till att rätt kompetenser är på plats i ett tidigt skede – och har avsatt tid för implementeringen.

Share

kompetenser

Människoaspekten är av central betydelse i ett projekt – särskilt under implementationsfasen. Genom att starta projektet enligt plan, eller ännu hellre att kunna produktionssätta en första delleverans på utsatt tid, gör att det nya initiativet att byta banksystem upplevs som en succé inom organisationen. Den härliga känslan hänger ofta kvar under resten av projektet. Så här garanterar du att ni har rätt personer med er hela vägen:

Säkerställ tillgången

Genom att säkerställa tillgången till rätt kompetens – både hos banken och leverantören – får du hjälp av “de skarpaste hjärnorna” från början. Se redan innan till att de inte är prioriterade till andra projekt eller upptagna med brandsläckningsarbete, utan har avsatt tid till implementeringen.

Samla organisationen inför implementeringen av banksystemet

Det kan vara frestande att köra igång innan leverantören som ska genomföra implementationen är på plats. Att vänta in att rätt personer är redo kan visserligen vara frustrerande, men är viktigt för att få en så bra start på projektet som möjligt. Hela projektorganisationen måste helt enkelt vara samlad innan implementeringen av det nya banksystemet bör sätta igång på riktigt. Ju tidigare teamen är synkroniserade och kan påbörja det arbetet gemensamt, desto bättre.

Utbilda utvalda internt

Genom att välja att utbilda personal i systemlösningen sparar ni mycket tid, som annars skulle gått åt till att söka support och information externt. Organisationen kommer att behöva mycket stöd, både för att komma igång ordentligt i implementeringsfasen – men även senare under utvecklingen av processer. Har ni utbildad personal på plats kan ni som bäst ta vara på de möjligheter som kärnbankssystemet ger.

Utse en förändringsledare

En förändringsledare, eller så kallad change manager, kan vara en framgångsfaktor i den här fasen. Change management är en kompetens i sig och inget man bör underskatta. Utse någon som får relevant utbildning och avsatt tid till implementering och stöd.

Guide  Så lyckas du med implementeringen av en ny kärnbankslösning Ladda ner guide

Fördela roller och ansvar

Hur många roller som ska involveras i implementationen är en avvägning. Det är här det blir tydligt att det inte går att begränsa alltför hårt vilka som ska delta, utan att det är viktigt att inkludera och involvera brett så att alla får se och känna på lösningen och kunna påverka i ett tidigt skede. Många gör misstaget att ”skydda” medarbetarna genom att inte involvera dem, men det är fel väg att gå. Tydlighet i roller och beslutsmandat är avgörande för hur smidigt arbetet kommer att löpa i framtiden.

Frågor att ställa sig

Hur mogen är vår organisation att ge sig in i ett förändringsarbete och hur väl har vi beskrivit att det kommer se ut? Hur drar vi lärdomar av de utmaningar vi möter? När leverantör och banken har roller som möter varandra är det enklare att undvika onödiga eskaleringar och få till ett bra beslutsfattande. Här brukar vi på Applicon kunna vara till stor hjälp och bidra med våra tidigare erfarenheter.

Vill du veta hur vår kärnbankslösning fungerar? Kontakta oss så berättar vi mer!